Koordynator ds. wychowywania dzieci jest stosunkowo nową praktyką stosowaną w niektórych stanach USA w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z opieką nad dziećmi w przypadkach wysokiego konfliktu i wizyt u psychologa zawodowego lub prawnika wyznaczonego przez Trybunał.

Według stanu na maj 2011 r. w 10 stanach obowiązuje ustawodawstwo dotyczące koordynatorów rodzicielskich: Kolorado, Idaho, Luizjana, New Hampshire , Północna Karolina, Oklahoma, Oregon, Teksas i Floryda. W Massachusetts od wielu lat nie osiągnięto znaczących postępów w zakresie ustawodawstwa. Ustalenie praw i zaprzeczenie lub potwierdzenie ojcostwa, to coraz częstszy proceder w tym stanie USA.

urszulazajko.pl/o-kancelarii/prawo-rodzinne/ustalenie-i-zaprzeczenie-ojcostwa/

Kurator sądowy w USA a ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Sąd Najwyższy Massachusetts omówił kwestię tego, czy sędzia rozprawy miał prawo powołać bez zgody obu stron koordynatora rodzicielskiego i udzielić koordynatorowi ds. rodzicielstwa wiążącego upoważnienia do rozstrzygania wszystkich spraw, które ją dotyczą. Sąd Najwyższy w mieście Massachusetts orzekł, że sędzia procesowy nie ma uprawnień do powoływania koordynatora rodzicielskiego bez zgody obu stron, oraz że szerokie uprawnienia nadane koordynatorowi rodzicielskiemu przez sędziego procesowego stanowiły „bezprawne przekazanie władzy sądowniczej Takie działania w przypadku sądów nie są powszechne. W konsekwencji tych decyzji Sąd Najwyższy uchylił decyzję o mianowaniu i podjął działania, które okazały się skuteczne.

Kuratorzy rodzinni – jak działają w sprawach o ustalenie ojcostwa

Koordynatorzy Rodzicielstwa są zazwyczaj dwojakiego rodzaju: licencjonowani profesjonaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego lub duszpasterstwa, lub adwokaci, którzy są w dobrej kondycji z stanowym Stowarzyszeniem Adwokackim. Koordynator ds. rodzicielstwa spotyka się z obiema stronami na ogół regularnie, otrzymuje codzienne pytania i skargi dotyczące wszelkich aspektów postępowania partii oraz zalecenia dla stron.

Temat ustalenia lub zaprzeczeniu ojcostwa

Takiego typu zdania te stają się dla rodziców obowiązkowymi, ponieważ Koordynator Rodzicielski może później złożyć w sądzie zeznania o nieprzestrzeganiu tych zaleceń. Sądy rodzinne czy też kuratorzy sądowi działają bardzo kompleksowo. Prawo rodzinne w tym wypadku jest niezwykle rygorystyczne. Komputery osobiste mają bardzo szeroki wachlarz zagadnień, które mogą decydować o relacjach rodziców z dziećmi, w tym między innym jak powinno wyglądać takie prawo.

Dziś prawa kuratora to szereg obowiązków i ścisła współpraca z sądami, głównie rodzicielskimi.