Wadą jest koszt instalacji, który może być nieco wyższy niż w przypadku tradycyjnych systemów HVAC.
W instalacjach centralnego ogrzewania można jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną poprzez wprowadzenie ogrzewania strefowego. Pozwala to na bardziej ziarnistą aplikację ciepła, podobnie jak w przypadku innych niż centralne systemy grzewcze. Strefy sterowane są wieloma termostatami jak np grzejniki CO w Piasecznie.

W systemach ogrzewania wody grzewczej termostaty sterują zaworami strefowymi, a w systemach powietrza wymuszonego sterują klapami strefowymi wewnątrz otworów wentylacyjnych, które selektywnie blokują przepływ powietrza. W tym przypadku układ sterowania jest bardzo istotny dla utrzymania odpowiedniej temperatury. A o grzejnikach: https://kotlygrzejniki.pl/abc-techniki-grzewczej/oferta/grzejniki-c-o/

biały grzejnik na ścianie w Piasecznie

Prognozowanie jest kolejną metodą sterowania ogrzewaniem budynku poprzez obliczanie zapotrzebowania na energię cieplną, która powinna być dostarczana do budynku w każdej jednostce czasu.

Pompa ciepła źródła naziemnego

Pompy ciepła stosowane w gruncie lub geotermalne pompy ciepła są podobne do zwykłych pomp ciepła, ale zamiast przenosić ciepło z lub do powietrza zewnętrznego, wykorzystują stabilną, równomierną temperaturę ziemi do ogrzewania i klimatyzacji. Wiele regionów doświadcza sezonowych ekstremalnych temperatur, które wymagałyby urządzeń grzewczych i chłodzących o dużej wydajności do ogrzewania lub chłodzenia budynków.

Na przykład, konwencjonalny system pomp ciepła stosowany do ogrzewania budynku w niskiej temperaturze 70 °F (-57 °C) w Montanie lub do chłodzenia budynku w najwyższej temperaturze zarejestrowanej kiedykolwiek w USA-134 °F (57 °C) w Death Valley w Kalifornii w 1913 r. wymagałby dużej ilości energii ze względu na ekstremalną różnicę pomiędzy temperaturami powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

Kilka metrów pod powierzchnią ziemi, jednak ziemia pozostaje w stosunkowo stałej temperaturze. Wykorzystując to duże źródło ziemi o stosunkowo umiarkowanej temperaturze, wydajność instalacji grzewczej lub chłodniczej może być często znacznie zmniejszona. Mimo że temperatury gruntu różnią się w zależności od szerokości geograficznej, przy wysokości 6 stóp (1,8 m) pod ziemią, temperatury zazwyczaj wahają się tylko od 45 do 75 °F (7-24 °C).

Przykładem geotermalnej pompy ciepła wykorzystującej zbiornik wodny jako radiator jest system stosowany przez Trump International Hotel and Tower w Chicago w stanie Illinois. Budynek ten znajduje się nad rzeką Chicago i wykorzystuje zimną wodę rzeczną, przepompowując ją do recyrkulacyjnego systemu chłodzenia, w którym wymienniki ciepła przenoszą ciepło z budynku do grzejników CO do wody, a następnie podgrzana woda jest pompowana z powrotem do rzeki Chicago.

Chociaż ich instalacja może być bardziej kosztowna niż w przypadku zwykłych pomp ciepła, geotermalne pompy ciepła mogą generować znacznie niższe rachunki za energię – o 30-40 procent niższe, według szacunków amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Odzysk energii z wentylacji

Systemy odzyskiwania energii wykorzystują niekiedy wentylację z odzyskiem ciepła lub systemy wentylacji z odzyskiem energii wykorzystujące wymienniki ciepła lub koła entalpii do odzyskiwania ciepła jawnego lub utajonego ze zużytego powietrza. Odbywa się to poprzez przekazywanie energii doprowadzanej na zewnątrz.